Simulacije bioloških procesov

DIFUZIJA SKOZI SEMI-PERMEABILNO MEMBRANO (PASIVNI TRANSPORT)

Pasívni transpórt je v celični biologiji način prenosa snovi skozi celično membrano. Za razliko od aktivnega transporta je ta proces spontan in ne porablja kemične energije.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pasivni_transport

Na spodnji simulaciji lahko vidimo pasivni transport. Prva simulacija prikazuje prehajanje samo določenih molekul skozi semi prepustno membrano, druga je pa za primerjavo, kako poteka prehod, kadar ni prisotnih drugih molekul.

Delite kolegom učiteljem!
Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on RedditPin on Pinterest