Zgodovina periodnega sistema

Zanimiv video o nastanku periodnega sistema :

Nekaj o Mendeleju, znanstveniku, ki je prvi sistematično razvrstil elemente v periodni sistem:

Uporabni periodni sistem, s katerim lahko učenci raziskujejo elemente v periodnem sistemu in poglabljajo svoje znanje se nahaja tukaj. Pri tem periodnem sistemu lahko podrobno raziščešejo elemente, ki jih zanimajo, ter dostopajo do video vsebin za posamezni element.

Nekaj o periodnem sistemu danes

Danes se torej uporablja periodni sistem po katerem so elementi razvrščeni po vrstnem številu.

Vrsticam v periodnem sistemu pravimo PERIODE.

Stolpcem pravimo SKUPINE.  Skupine označujemo z rimskimi številkami ( od I do VIII) ali z arabskimi številkami (od 1 do 18). Ker je v periodnem sistemu 18 skupin, pri označevanju z rimskimi številkami ločimo med glavnimi skupinami in skupinami prehodnih elementov. S klikom na sliko lahko dostopate do dinamičnega periodnega sistema.

 

Viri:

  • Graunar, M., idr., (2018), Kemija danes 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS.
  • Dinamični periodni sistem, prevzeto s: https://ptable.com/.