Simboli in formule

SIMBOLI IN FORMULE

V tej enoti boste spoznali osnove kemijskega jezika, simbole elementov in uporabo simbolov za pisanje formul spojin.

IMENA IN SIMBOLI ELEMENTOV

Vsak element ima ime in simbol. Simboli elementov so zapisi, sestavljeni iz ene ali dveh črk. Imena elementov izhajajo največkrat iz njihovih latinskih ali grških imen. Elementi, ki so bili odkriti v 19. stoletju ali pozneje največkrat dobijo imena po odkriteljih ali deželi, kjer so bili odkriti. Nekaj primerov imen in simbolov elementov je prikazanih v tabeli.

Ime elementa Latinsko ime elementa Simbol elementa
baker cuprum Cu
živo srebro hydrargyrum Hg
helij helium He
kisik oxygenium O
ogljik carboneum C
vodik hydrogenium H
natrij natrium Na
 polonij polonium  Po
mendelevij mendelevium Md

PERIODNI SISTEM ELEMENTOV

Kemiki imamo na voljo pomoč za spoznavanje simbolov elementov. To je periodni sistem elementov, ki je tabela iz 18 stolpcev in 7 vrstic. Več o periodnem sistemu boste izvedeli v poglavju periodni sistem elementov.

S klikom na periodni sistem se vam odpre povezava na dinamični periodni sistem.

 

Naloga za ponavljanje simbolov elementov:

Viri in literatura:

Graunar, M., idr., (2018), Kemija danes 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS.

Vir modelov: http://molview.org