Povezovanje delcev in gradnikov

V tem sklopu se obdelujejo naslednji cilji iz UN za kemijo v 8. razredu OŠ:

Učenci:
• razumejo nastanek ionske vezi,
• razumejo nastanek kovalentne vezi (enojne, dvojne in trojne) in s tem zgradbo preproste molekule,
• na preprostih primerih razlikujejo med polarno in nepolarno kovalentno vezjo,
• razlikujejo med (ne)polarnostjo vezi in (ne)polarnostjo molekule,
• na preprostih primerih razlikujejo med nastankom ionske vezi/ionske spojine (kristala) in kovalentne vezi/molekule,
• znajo na podlagi kemijske zgradbe primerjati izbrane lastnosti ionskih snovi z lastnostmi kovalentnih spojin,
‒ uporabljajo različne modele, animacije in submikroskopske prikaze in razvijajo prostorske predstave,
‒ razvijajo sposobnost opazovanja in uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni pristop;
‒ razumejo soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi oziroma lastnosti in uporabe snovi.

 

  1. Ionska vez
  2. Kovalentna vez
  3. Lastnosti spojin

 

Video, ki razlaga povezovanje molekul in risanje Lewisovih struktur:

 

Molekula vode – klasičen primer kovalentnih vezi med kisikovimi in vodikovimi atomi. Z levim miškinim klikom obračamo model molekule, z vrtenjem kolesca na miški, povečujemo in zmanjšujemo model.

Viri:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_kemija.pdf

Delite kolegom učiteljem!
Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on RedditPin on Pinterest