Lastnosti spojin

Na tej strani boste našli nekaj uporabnih povezav za tematiko Lastnosti spojin.

 

Molekule s kovalentnimi vezmi Molekule z ionskimi vezmi
Taljenje Nizka temperatura tališča Visoka temperatura tališča
Topnost Različno topne v vodi Dobro topne v vodi
Električna prevodnost v raztopini Slabo prevaja električni tok Dobro prevaja električni tok

 

Dva videoposnetka, ki razložita osnove topnosti spojin:

Uporabna spletna stan, kamor lahko vnesete ime spojine, program pa vam izriše struktruo in izpiše vse dosedaj znane lastnosti spojine, je spletna stran chemspider.

Delite kolegom učiteljem!
Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on RedditPin on Pinterest