Lastnosti spojin

Na tej strani boste našli nekaj uporabnih povezav za tematiko Lastnosti spojin.

 

Molekule s kovalentnimi vezmi Molekule z ionskimi vezmi
Taljenje Nizka temperatura tališča Visoka temperatura tališča
Topnost Različno topne v vodi Dobro topne v vodi
Električna prevodnost v raztopini Slabo prevaja električni tok Dobro prevaja električni tok

 

Dva videoposnetka, ki razložita osnove topnosti spojin:

Uporabna spletna stan, kamor lahko vnesete ime spojine, program pa vam izriše struktruo in izpiše vse dosedaj znane lastnosti spojine, je spletna stran chemspider.