Vaje za ponavljanje poglavja atom in periodni sistem

Spodnja animacija (avtor: Nina Zupanc) prikazuje reakcijo tantala s kisikom. Vprašanja ključna pri video posnetku.
Kaj prikazujejo modri modeli modeli?
Kaj prikazujejo rdeči modeli molekul?
Skušajte razložiti kaj se zgodi v animaciji.
Kaj so reaktanti in kaj produkti?

 

Naloga za ponavljanje zgradbe atoma se nahaja na povezavi na spodnji sliki logotipa.

 

Viri: Sajovic, I., (2011), i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, prevzeto s: http://eucbeniki.sio.si/kemija8/index.html