Kaj je kemija?

KAJ JE KEMIJA?

Kemija je naravoslovna veda, ki preučuje sestavo snovi, njihove lastnosti in spremembe.

Video za hitro razlago kaj je kemija:

 

Prikaz kemijske reakcije:

 

Film prikazuje gorenje sveče. Iz prvotnih snovi, ki imajo določene lastnosti, nastanejo nove snovi z drugačnimi lastnostmi. Sprememba se imenuje kemijska reakcija. Sproščata se toplota in svetloba. Snov, ki je nastala, je drugačna od snovi, ki gradi prvotno svečo.

POMEN KEMIJE DANES

Kemija ima pomembno vlogo tudi pri reševanju okoljskih vprašanj. S katerimi procesi lahko proizvajamo dobrine in pri tem čim manj onesnažujemo okolje? S kemijskimi procesi zagotavljamo tudi varno oskrbo s pitno vodo, ki je brez bakterij, virusov in drugih škodljivih primesi. Kemikalije uporabljamo vsakodnevno pa tudi s kemijskimi reakcijami se srečujemo vsak dan, ne da bi pri tem o njih prav veliko razmišljali. Kemijske reakcije potekajo v našem telesu, ko dihamo, jemo in celo, ko spimo.

MODELI UPORABNIH KEMIJSKIH SPOJIN:

Penicilin- prvi antibiotik

Aspirin- analagetik, ki ga poznamo vsi

Dikloro-Difenil-Trikloroetan (DDT) je eden najbolj znanih sintetičnih pesticidov

Viri in literatura:

Graunar, M., idr., (2018), Kemija danes 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS.

Vir modelov: http://molview.org/

Delite kolegom učiteljem!
Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on RedditPin on Pinterest